Line : @mhan789

mhan789 logo

ສະໝັກສະມາຊິກ

ສະໝັກ ຫມານ789

ສະໝັກສະມາຊິກ ສະລ໋ອດ

ຂັ້ນຕອນການສະຫມັກສະມາຊິກກັບເຮົາ ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆບໍ່ເທົ່າໃດຂັ້ນຕອນພ້ອມໃຫ້ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນແລະເປັນຄວາມຈິງກັບເຮົາ ພຽງເທົ່ານີ້ເພື່ອນໆກໍສາມາດຮ່ວມມ່ວນກັບເຮົາໄດ້ແລ້ວ ມີຂັ້ນຕອນການສະຫມັກດັ່ງນີ້
1. Aad LINE ມາທີ່ Add Line
2. ຊື່-ນາມສະກຸນ ທີ່ໃຊ້ສະຫມັກຈະຕ້ອງຕົງກັບບັນຊີທະນາຄານແລະຫມາຍເລກບັນເລກບັນຊີທະນາຄານ
3. ຂໍ້ມູນທະນາຄານ ຊື່ທະນາຄານແລະຫມາຍເລກທະນາຄານ

ສະໝັກສະມາຊິກ mhan789 

ໂປຣໂມຊັ້ນ

Line : @MHAN789

ຕິດຕໍ່ເຮົາ ຫມານ789

สารบัญ