ຫມານ789

ສະໝັກສະມາຊິກ

ສະໝັກສະມາຊິກ

ຂັ້ນຕອນການສະຫມັກສະມາຊິກກັບເຮົາ ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆບໍ່ເທົ່າໃດຂັ້ນຕອນພ້ອມໃຫ້ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນແລະເປັນຄວາມຈິງກັບເຮົາ ພຽງເທົ່ານີ້ເພື່ອນໆກໍສາມາດຮ່ວມມ່ວນກັບເຮົາໄດ້ແລ້ວ ມີຂັ້ນຕອນການສະຫມັກດັ່ງນີ້
1. Aad LINE ມາທີ່ Add Line
2. ຊື່-ນາມສະກຸນ ທີ່ໃຊ້ສະຫມັກຈະຕ້ອງຕົງກັບບັນຊີທະນາຄານແລະຫມາຍເລກບັນເລກບັນຊີທະນາຄານ
3. ຂໍ້ມູນທະນາຄານ ຊື່ທະນາຄານແລະຫມາຍເລກທະນາຄານ

ສະໝັກສະມາຊິກ betflix 

ໂປຣໂມຊັ້ນ